Noua Clasificare a pericolelor în Europa (CLP)


CLP este un regulament al Uniunii Europene care aliniază sistemul UE de Clasificare, Etichetare şi Ambalare a produselor chimice (Classification, Labeling and Packaging) la Sistemul armonizat global (Globally Harmonized System – GHS) al Naţiunilor Unite.

Până la 1 iunie 2015, toate produsele chimice vândute în Europa trebuie reclasificate și etichetate conform acestui regulament. Henkel Adhesive Technologies va asigura în timp util conformitatea cu cerințele CLP a tuturor produselor sale vândute în Europa.


Ce se va modifica: NICIO influență asupra:
  • Fișele cu date de securitate (FDS) ale produselor Henkel datorită noilor clasificări ale materiilor prime
  • Conținutul etichetei produselor Henkel
  • Ambalajul exterior al produselor Henkel
  • Compoziției produsului și formulei chimice
  • Tuturor aprobărilor și certificărilor


Care sunt noutăţile CLP?


Pictograme

Regulamentul CLP a introdus noi pictograme de pericol. Pictogramele sub formă de diamant indică natura pericolului(lelor) asociat(e) cu utilizarea unui produs periculos.

 
Fraze de pericol
Este o frază atribuită unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor unui produs periculos, inclusiv, acolo unde este cazul, gradul pericolului. 

Cuvânt de avertizare
Indică nivelul relativ de severitate a pericolelor pentru a avertiza cititorul referitor la un potențial pericol al produsului: „Pericol” pentru pericolele mai severe și „Atenție” pentru pericolele mai puțin severe. 
Fraze de precauție
Indică modul în care trebuie manipulat produsul în siguranță și ce măsuri trebuie să luați dacă sunteți expus, din greșeală, produsului. 


Pentru mai multe informații referitoare la punerea în aplicare a regulamentului CLP de către Henkel, vă rugăm să descărcați prezentarea noastră de mai jos sau să contactați reprezentantul de vânzări sau reprezentatul de la serviciul clienți Henkel.

Materiale de descărcat

Noua Clasificare a pericolelor în Europa (CLP)

Pentru informații detaliate privind regulamentul CLP, vă rugăm să vizitați pagina web a Agenției Europene pentru Chimicale (ECHA): http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/